Board logo

标题: [微软] 出XBOX360双65精英版(已出) [打印本页]

作者: 十二少    时间: 2019-12-3 09:47     标题: 出XBOX360双65精英版(已出)

出一台精英版双65,成色自认垃圾,光驱已不出仓,脉冲自制皮角,开机10秒--1分钟之间,内置120G硬盘,无线手柄一个,价格350元顺丰到付,有意者请PM或QQ:105361350

[ 本帖最后由 十二少 于 2019-12-3 13:19 编辑 ]

图片附件: (2019-12-3 09:47, 349.44 KB) / 该附件被下载次数 4
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104292图片附件: (2019-12-3 09:47, 527.66 KB) / 该附件被下载次数 4
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104293图片附件: (2019-12-3 09:47, 576.03 KB) / 该附件被下载次数 4
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104294图片附件: (2019-12-3 09:47, 432.44 KB) / 该附件被下载次数 4
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104295图片附件: (2019-12-3 09:47, 580.53 KB) / 该附件被下载次数 3
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104296图片附件: (2019-12-3 09:47, 424 KB) / 该附件被下载次数 5
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104297图片附件: (2019-12-3 09:47, 447.99 KB) / 该附件被下载次数 1
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104298图片附件: (2019-12-3 09:47, 242.65 KB) / 该附件被下载次数 2
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104299图片附件: (2019-12-3 09:47, 344.13 KB) / 该附件被下载次数 2
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104300


作者: weiyan2006    时间: 2019-12-3 10:21

posted by wap, platform: iPhone
手柄原装的么?成色如何?使用有没有问题?
作者: 十二少    时间: 2019-12-3 11:03

引用:
原帖由 weiyan2006 于 2019-12-3 10:21 发表
posted by wap, platform: iPhone
手柄原装的么?成色如何?使用有没有问题?
手柄不是原装,成色较新,使用没问题。

[ 本帖最后由 十二少 于 2019-12-3 11:09 编辑 ]

图片附件: (2019-12-3 11:09, 502.26 KB) / 该附件被下载次数 1
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104317图片附件: (2019-12-3 11:09, 457.3 KB) / 该附件被下载次数 4
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104318图片附件: (2019-12-3 11:09, 379.47 KB) / 该附件被下载次数 2
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104319图片附件: (2019-12-3 11:09, 583.13 KB) / 该附件被下载次数 2
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1104320


作者: 十二少    时间: 2019-12-3 13:19

已出,封贴。
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) Powered by Discuz! 6.0.0