Board logo

标题: [索尼] 已出 [打印本页]

作者: qiuhong    时间: 2019-7-27 17:32     标题: 已出

posted by wap, platform: iPhone
如题,看图
  战神3 60
裸盘三张 奥丁领域 80,老猎人 130,最后的守护者 50

都是中文版的,邮费10元。盘面均有划痕,但不影响使用


WIIU是32g的美版,未皮角,里面有数字版的马里奥3D世界和生化危机启示录,价格599包邮江浙沪皖,其他地区加20包邮  已出

需要的pm

[ 本帖最后由 qiuhong 于 2019-7-30 14:46 编辑 ]

本帖最后由 qiuhong 于 2019-7-31 23:28 通过手机版编辑

图片附件: QQ图片20190727172329.jpg (2019-7-27 17:32, 189.35 KB) / 该附件被下载次数 7
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1079972图片附件: QQ图片20190727172303.jpg (2019-7-27 17:32, 244.93 KB) / 该附件被下载次数 6
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1079973图片附件: QQ图片20190727172411.jpg (2019-7-27 17:33, 86.34 KB) / 该附件被下载次数 6
http://club.tgfcer.com/attachment.php?aid=1079974


作者: 露卡    时间: 2019-7-27 17:50

前排,我要仁王跟黑魂3     怎么交易
作者: 现代阴比玩TD3    时间: 2019-7-27 19:42

posted by wap, platform: Samsung
Wiiu可以皮角吗
作者: qiuhong    时间: 2019-7-27 21:17

可以皮角,自行皮角
作者: jiushijiuye    时间: 2019-7-27 21:18

GTA5有意,发个链接吧
作者: 老五    时间: 2019-7-27 21:18

WIIU有意  警长你Q多少 喊我一声
作者: chucky    时间: 2019-7-29 09:35

posted by wap, platform: Firefox
老猎人是裸盘吗?
作者: pellpell    时间: 2019-7-30 13:02

posted by wap, platform: Android
gta5有意
作者: qiuhong    时间: 2019-7-30 14:21

战神3 60
裸盘三张 奥丁领域 80,老猎人 130,最后的守护者 50

只有这四张了,继续卖
作者: foxhounds    时间: 2019-7-30 14:39

posted by wap, platform: Android
老猎人130  

划痕什么个情况?

本帖最后由 foxhounds 于 2019-7-30 14:40 通过手机版编辑
作者: qiuhong    时间: 2019-7-30 14:47

引用:
原帖由 foxhounds 于 2019-7-30 14:39 发表
posted by wap, platform: Android
老猎人130  

划痕什么个情况?

本帖最后由 foxhounds 于 2019-7-30 14:40 通过手机版编辑  
有几个细微划痕,正常使用
作者: 为何不分手    时间: 2019-7-31 09:27

will u 已经出了吗?
作者: 睡睡平安    时间: 2019-7-31 09:48

奥丁和大舅还在不?
要了怎么交易啊
作者: qiuhong    时间: 2019-7-31 17:23

posted by wap, platform: iPhone
继续。只有战神3和老猎人了。
作者: qiuhong    时间: 2019-7-31 21:07

posted by wap, platform: iPhone
全部出完,封贴
欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) Powered by Discuz! 6.0.0